Начално обучение за възрастни

Групово и индивидуално обучение по плуване за начинаещи, без възрастови граници.

Плуването е целенасочен педагогически процес за овладяване на двигателните умения и навици до такава степен, че да се гарантира сигурно поведение и придвижване на човека във водата. Водната среда със своите физически свойства (температура, подемна сила, плътност, налягане, химичен състав и др.) оказва благотворно влияние върху всички органи и системи на човешкия организъм.
Със своето многостранно положително въздействие върху човешкия организъм плуването представлява едно от най-добрите средства за физическо възпитание и спорт.

Цели на програмата

• Придобиване на начални умения по плуване;
• Научаване на стил по избор;
• Укрепване на здравето;
• Запознаване с правилата за безопасност при плуване;
• Превенция срещу удавяне;
• Създаване на нови приятелства;

Продължителност на тренировката: 50 – 60 минути

7 – 8 мин – подготвителни упражнения на суша.
35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
5 мин – заключителна част (разплуване)
Продължителност на часа 55-60 мин.

За повече информация относно: графици, записване на часове и треньори:

1. 97 СУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
За Контакти : Николай Моллов 0878 249306

2. УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС “АЗБУКИ”
За Контакти: Румела Милкова 0889 936717

3. СПОРТЕН ЦЕНТЪР “КРИСТАЛ”
За Контакти : Мариан Славков 0888 956550

4. СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ОВЕРГАЗ АРЕНА“
За Контакти : Петър Иванов 0883 333716

5. Уелнес ЦЕНТЪР „ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША“
За Контакти : Емил Милков 0878 404048

6. ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА“
За Контакти : Емил Милков 0878 404048

7. ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ОКТОМВРИ – ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
За Контакти : Данаил Славчев 0889 706559‬

8. АКВАПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ – ж.к. Зона – Б5
За Контакти : Любомир Симеонов 0877474407

ЦЕНИ:

Обучение Възрастни:

8 посещения – 140 лв. в басейните на “Овергаз Арена”(Младост), Кристал (Обеля)
8 посещения – 120 лв. в басейна на 97-мо СУ в Люлин 5
8 посещения – 145 лв. в басейна на Парк Хотел Витоша (Студентски град)
1 посещение – 20 лв. във всички басейни

Картите са валидни за 2 месеца.

Какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване?

All in Attitude new