(Български) Ренета Камберова: “На българите им е заложено генетично да успяват”.