All in Attitude!

Всяка криза е възможност за изява и развитие на определен потенциал.

Всяка криза е възможност за изява и развитие на определен потенциал.

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ, АДАПТАЦИЯ, ПРОАКТИВНОСТ И ПОЗИТИВИЗЪМ са 4-те неща, които съпътстваха “НСК Олимп” по време на извънредното положение.

Ръководейки се от своята мисия да придаваме допълнителна стойност на децата, възрастните и организациите, за да увеличават и развиват способностите си за изява, за да могат да постигнат важните цели, които са си поставили, живеейки един по-добър живот, екипът на Сдружение “ Национален спортен клуб Олимп” пое отговорност, адаптира се, преразпредели дейността си и се изправи пред новото предизвикателство наречено “COVID 19”. И като казваме екипа, имаме предвид всички наши членове: деца, треньори, родители, приятели и спонсори, защото пряко или косвено всеки взе участие и подкрепи нашия клуб. Точно за това Ви благодарим за финансовата подкрепа и съпричастното Ви отношение към клуба ни, което ни позволи да реализираме нашата концепция:

1. Усъвършенствахме и надградихме Методиката ни за начално обучение по плуване за деца Направихме я по-достъпна, така че да подобри работата на треньорския състав, ще увеличи ефективността ни и ще подпомогне постигането на нашата Визия за развитието на клуба ни.

2. Проведохме над 600 онлайн урока, които включваха физическа и теоретична подготовка на различни теми, които пряко касаят изграждането на успешните личности не само в спорта, а и извън него. Теми като:
- характеристиките на шампионите
- навиците на успешните личности
- правилата за успех
- тренировка за психиката
- визуализацията
- ключът към израстването
- целите, като средство за постигане на мечтите
- оправданията
- пречките и трудностите
- ежедневните усилия
- как най-често хората губят силите си
- други
3. Подготвихме 26 предварително структурирани и съобразени с възможностите на нашите членове видео материала за кондиционна подготовка, кифут, възстановяване, сила и ядро. Благодарим на Kaloyan Nikolov и Маргарита Миткова
4. Организирахме дарителска кампания, която послужи за:
- санитарни материали за “Дълголетие”
- предпазни маски за “Дълголетие”
- хранителни стоки за “Дълголетие”
- минерална вода за “Дълголетие”
- дезинфектанти за “Дълголетие”
- брандирани маски за членовете на НСК Олимп

- обезпечаване на концепцията
- подпомагане на треньорския състав
- поета е още 1 инициатива, на която ѝ предстои скорошно реализиране
5. Стартирано е изготвянето на дневници, които ще подпомогнат изграждането на принципи и навици, които ще увеличат капацитета ви да живеете по-ефективно, ще увеличат вашите възможности за изява и ще освободят естествения ви лидерски потенциал.
6. Специализация в теоретичната подготовка на треньорския състав
7. Изготвени таблици за клубни рекорди и таблица за клубно представяне – предстои оповестяване и друга административна работа.
Всъщност концепцията успя да обедини всички приятели и деятели на “НСК Олимп”, в това да покажат какво представлява Сдружение “НСК Олимп”.
Благодарим на всички родители за многобройните, признателни благодарности отправени към екипа ни, за отговорното поведение, за указаната подкрепа, за времето и усилията, които положиха за да поддържаме спортния дух, изградените умения, знания и навици до момента. Това показа, че цените и уважавате предходните усилия както на треньора и децата ни, така и на Вас самите.