All in Attitude!

Най-добрата техника за плуване започва с разгряване на суша.

Най-добрата техника за плуване започва с разгряване на суша.

Най-добрата техника за плуване започва с разгряване на суша.

Правилната програма за трениране извън басейна работи за увеличаване на гъвкавостта и подобряване на здравината, особено в по-малките мускулни групи , които спомагат за постигането на по-универсално телолежане във водата. 

Днес се възползвахме от подходящите метеорологични условия и предоставената ни матареиална база от нашите любезни домакини от Овергаз Арена Арена” и работихме за усъвършенстване на техническите и физическите качества на нашите състезатели.