Плуване за здраве за възрастни

Групови и индивидуални тренировки/занимания по плуване без възрастови граници.

Плуването е целенасочен педагогически процес за овладяване на двигателните умения и навици до такава степен, че да се гарантира сигурно поведение и придвижване на човека във водата. Водната среда със своите физически свойства (температура, подемна сила, плътност, налягане, химичен състав и др.) оказва благотворно влияние върху всички органи и системи на човешкия организъм.
Със своето многостранно положително въздействие върху човешкия организъм плуването представлява едно от най-добрите средства за физическо възпитание и спорт.

Продължителност на тренировката: 50 – 60 минути
7 – 8 мин – подготвителни упражнения на суша.
35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
5 мин – заключителна част (разплуване)

Продължителност на часа 55-60 мин.

За повече информация относно: графици, записване на часове и треньори:
1. 97 СУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
За Контакти : Николай Моллов 0878 249306
2. УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС АЗБУКИ
За Контакти: Румела Милкова 0889 936717
3. СПОРТЕН ЦЕНТЪР КРИСТАЛ
За Контакти : Мариан Славков 0888 956550
4. СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ОВЕРГАЗ АРЕНА“
За Контакти : Петър Иванов 0883 333716
5. Уелнес ЦЕНТЪР „ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША“
За Контакти : Емил Милков 0878 404048
5. ПЛУВЕН КОМПЛЕКС „ДИАНА“
За Контакти : Емил Милков 0878 404048
6. ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ОКТОМВРИ – ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
За Контакти : Данаил Славчев 0889 706559‬
7. АКВАПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ – ж.к. Зона – Б5
За Контакти : Любомир Симеонов 0877474407

ЦЕНИ:

Обучение Възрастни:

8 посещения – 140 лв. в басейните на Овергаз Арена(Младост), Кристал (Обеля)
8 посещения – 120 лв. в басейна на 97-мо СУ в Люлин 5
8 посещения – 145 лв. в басейна на Парк Хотел Витоша (Студентски град)
1 посещение – 20 лв. във всички басейни

Картите са валидни за 2 месеца.

Какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване?

All in Attitude new