All in Attitude!

12 златни медала

12 златни медала

На коледното състезание организирано от Овергаз Арена участват 6 столични клуба, в 16 дисциплини. НСК Олимп участва на 14 от тях, като на 12 от тях заема 1 място (златни медали).