(Български) Завърши ДЛОП “ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ” (13-14 г.) 2005/2006г. по плуване , което бе проведено в гр. Стара Загора