(Български) КОНЦЕПЦИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ И РАЗВИВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА “НСК ОЛИМП”, ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС