All in Attitude!

Oбединяваме сили и с Национална спортна академия " Васил Левски ", за да развиваме българското плуване на световно ниво.

Водени от вярата, че с помощта на иновациите и интеграцията на науката в спорта можем да постигнем основната си цел - изграждането на плувци от световна класа, се обърнахме към Национална спортна академия и проф. Николай Изов за сътрудничество, което беше прието радушно.

Щастливи сме да обявим ключовото ни партньорство с НСА, с чиито експерти в спортната сфера ще си сътрудничим, за да постигнем резултати, конкурентни на най-големите сили в плуването. Емил Милков благодари на ректора на НСА - професор Изов за досегашната им съвместна работа с научноизследователския отдел и катедрите: Мениджмънт на спорта, водни спортове и теория на спорта за тясната взаимовръзка и обмяната на знания между двете организации. Признателни сме за възможността да работим заедно с Национална спортна академия “Васил Левски” - академията, която се ползва с високо оценена акедемична акредитация!