All in Attitude!

Плуване за възрастни

ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ И ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛУВАНЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Плуването е целенасочен педагогически процес за овладяване на двигателните умения и навици до такава степен, че да се гарантира сигурно поведение и придвижване на човека във водата. Водната среда със своите физически свойства (температура, подемна сила, плътност, налягане, химичен състав и др.) оказва благотворно влияние върху всички органи и системи на човешкия организъм.

Цели на тренировките по плуване

Продължителност на тренировката: 60 минути

7 – 8 мин – подготвителни упражнения на суша.
45 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
5 мин – заключителна част (разплуване)

За повече информация относно: басейни, графици, цени, условия, треньори (виж повече).

Какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване?

All in Attitude new