(Български) Да се завърнеш от състезание емоционално зареден!