All in Attitude!

Индивидуален хранителен режим

Процедура по изготвяне на индивидуален хранителен режим:

Изтеглете и попълнете тестовете

Направете следните тестове

Цена на услугата

*Всички членове на НСК Олимп използват 50% отстъпка от посочените цени.

Цените включват изготвяне на индивидуален хранителен режим + 2 консултации с Цветелин Иванов по e-mail.

Банкова сметка

IBAN: BG58RZBB91551000889163
Получател: НСК Олимп
Основание за превод: членски внос - Цветелин Иванов

Резултати

Изпратете ни всички тестове, резултати и копие на платежно нареждане на на e-mail [email protected].

В рамките на 7 работни дни очаквайте резултати.