All in Attitude!

История на Олимп през 2010 година

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП

Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза

Нека спортът е вдъхновение!

В името на народа на 12.05.2010г., Софийски градски съд дава разрешение Сдружение Национален спортен клуб Олимп да бъде вписан в специален регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

Така започна нашият път, по който вече вървим години. 

Път, който всеки ден ни води една стъпка по-близо до нашите мечти. 

Път, който ни показва и малките, и големите цели.

Път, който не винаги е лесен, но и така трябва да бъде.

Път, по който вървим ръка за ръка с децата, с нашите треньори, с всички съмишленици, приятели, родители и заедно се развиваме.

Път, който сме избрали в името на нашите деца и спорта в България.

„Исках да създам място, където хора от различни възрасти, умения и цели се събират, обединени от любовта си към спорта. Място, където цари атмосфера на взаимопомощ, подкрепа и приятелство. Вярвам, че спортът е много повече от просто физическа активност. Вярвам, че чрез него се изгражда характер, воля и дисциплина. Затова исках да създам организация, която ще формира личности и която ще помогне на спортните таланти да се развиват и достигнат своите върхове!“

Емил Милков

Председател и старши треньор

НСК Олимп