All in Attitude!

Уроци по плуване

Уроците по плуване за деца и възрастни не са просто научаване на определени стилове, те представляват цялостен процес за изграждане на знания, умения и навици, които ви позволяват да се адаптирате и напредвате, както в басейна, така и във всяко свое следващо начинание. Целта на уроците е да увеличат капацитета ви за да живеете по-ефективно, като развием възможностите ви за изява и разгърнем естествения ви потенциал не само в басейна, а във всяко ваше начинание.

Уроците по плуване за деца и възрастни се водят по съвременна и ефективна методика, която е заимствана от американската система на обучение и усъвършенствана благодарение на над 10 годишния опит на треньорския състав на НСК Олимп. Тя не поставя възрастови ограничения и включва определена последователност на упражненията, като цели научаване на кроул, гръб, бруст или бътерфлай максимално добре според индивидуалните ви възможности!

Формата на обучение е индивидуална или групова и се определя от вашето желание, възраст или необходимост. Групите са оформени според нивото и възрастта, така че всички да се чувстват комфортно. Продължителността, интензивността и структурата на уроците по плуване е съобразена изцяло с моментното ви състояние и вашите нужди. С цел вашия комфорт и по-добре ефективност разделяме всеки урок на 3 основни части. В първата – ПОДГОТВИТЕЛНА ЧАСТ целим предразполагане и подготовка на организма за предстоящата тренировка. Тя трае около 8-10 минути и включва общоразвиващи и специалноподготвителни упражнения. Втората част е ОСНОВНА. Тя е с най-голяма продължителност и цели разучаване, затвърждаване или усъвършенстване на дадено упражнение. Тя може да цели и затвърждаване на определени качества, като: бързина, издръжливост, скоростна издръжливост и други. Последната част на урока по плуване е ЗАКЛЮЧИТЕЛНА. Тя цели постепенно привеждане на организма към нормален начин на работа.

За повече информация относно уроците по плуване, моля изберете от следните възможности:

Плуване за деца

Групово и индивидуално обучение по плуване за начинаещи и напреднали деца Обучението по плуване е […]

прочети повече

Плуване за възрастни

Обучение за начинаещи и тренировки по плуване за напреднали без възрастови ограничения Обучението и уроците […]

прочети повече

Отбор по плуване / Състезатели / Тренировки по плуване

Включването в отбора по плуване на НСК Олимп има за цел да затвърди вашите знания, […]

прочети повече

Индивидуални уроци по плуване

По своята същност индивидуалните уроци по плуване представляват форма на обучителен процес, която дава възможност […]

прочети повече

Уроци по плуване на английски език

Учим се да плуваме, докато подобряваме езика си като инвестиция в нашето здраве и умения […]

прочети повече