All in Attitude!

За нас

Булстат: 175881824,
Мол: Емил Ангелов Милков, гр. София
E-mail: [email protected]
web сайт: www.pluvane.com

Национален спортен клуб “Олимп” е сдружение, обединяващо състезатели, треньори, любители и деятели на водните спортове, но не само - това е организация с определена култура, ценностна система, място, където се създават добродетели необходими за цял живот, а именно : Уважение, Трудолюбие, Толерантност , Коректност , Работа в екип , Търпение - добродетели, които играят изключителна роля върху възпитанието и бъдещето на вашите деца.

Олимп е място, на което успехът се разглежда като продукт на ежедневни усилия, място за постигане на върховни постижения!

Мисия

Ние от Сдружение “Национален спортен клуб Олимп” се ангажираме да поставим началото на нещо, което няма да свърши с нашата организация. Ние ще положим основите на едно по-добро, по-здраво, по-устойчиво, по-трудолюбиво и възпитано бъдещо поколение на България, което гледа с любов към спорта. Мисията ни е да придаваме допълнителна стойност съдействайки на децата, възрастните и организациите да увеличават и развиват способностите си за изява, за да могат да постигнат важните цели, които са си поставили живеейки един по-добър живот!

Визия

Визията на Сдружение “Национален спортен клуб Олимп” е да бъдем признати за водещ плувен клуб в България, изграждащ плувци от световна класа, развивайки в дългосрочна перспектива техния максимален потенциал, чрез най-съвременните тенденции и условия за тяхното развитие, издигайки българския дух и създавайки поводи за национална гордост.

Ценности

ПОБЕДА
Стремим се да побеждаваме във всичко, което правим.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
Не правим компромиси

ИЗРАСТВАНЕ
Ангажирани сме с това нашия екип и членове да израстват личностно и професионално.
ЕКИПНОСТ
Знаем, че заедно можем повече и успехът се крие в екипната работа.

ОТКРОВЕНОСТ
Представяме това, което мислим по открит и конструктивен начин, който ни помага да вървим напред.

ОТГОВОРНОСТ
Знаем, че всичко зависи от нас и не чакаме друг да ни свърши работата.

РАЗВИТИЕ
Знаем, че преди да направим голям шампион в спорта, трябва да направим големи хора в живота!

ВЪЗПИТАНИЕ:
Възпитаваме нашите членове на трудолюбие, самостоятелност, отговорност - без оправдания.

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Насърчаваме здравословното хранене и спорта за цял живот с цел здраве и благополучие.

ЛЮБОВ КЪМ СПОРТА
Насърчаваме високо спортното майсторство, спорт за всички и социалната дейност.

ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ
Стремеж за постигане и реализация на заложените цели и ценности.

ОТНОШЕНИЕ
All in attitude!

Основни цели за стратегическо развитие на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП”

Цел Номер 1: Основната ни цел е не просто да научим децата на отделните плувни стилове. Нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват, както в басейна така и във всяко свое следващо начинание.

Цел номер 2: Свързана с развитието на високо спортно майсторство.

В началното обучение с методиката ни на преподаване, която е съобразена със знанията и опита ни натрупан през годините, смеем да твърдим, че се справяме отлично, за което говорят техническата грамотност на нашите плувци и успехите ни в детските възрасти. В процеса на работа започнахме да попадаме и на по-талантливи деца, от там се появи и желанието ни да развиваме високо спортно майсторство. Започнахме да обменяме опит с най-успешните треньори в областта, да четем най-съвременна литература и информация по темата и така създадохме нашия план за проекто-състезатели, който вече дава своите резултати и постави началото на една от нашите цели и предизвикателство номер 2, което е от национален интерес, а именно - да направим Европейски, а защо не и Световен Шампион по плуване. Най-важното за нас в развитието на високо спортно майсторство е да дадем възможност и да развием максимално потенциала на децата според техните индивидуални способности, без значение техния социален статут и финансови възможности, при нас се иска желание и талант, ние ще се погрижим да осигурим необходимите условия за развитие!

Цел Номер 3: Да издигаме българския дух! Да покажем пред другите държави, колко велик народ сме Българите!

Цел номер 4: Утвърждаване на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП” като водеща организация в развитието на плувните спортове в България и модел на ефективен и съвременен мениджмънт в тази подсистема на спорта.

Най-важното за нас в развитието на високо спортно майсторство е да дадем възможност и да развием максимално потенциала на децата според техните индивидуални способности, без значение техния социален статут и финансови възможности, при нас се иска желание и талант, ние ще се погрижим да осигурим необходимите условия за развитие!!!
Клубът e основан през 2010 г. и осъществява всички 5 функции на европейската харта за спорт, развива дейност, основана на националното законодателство, устава си, принципите на Олимпийската харта и изискванията на Българската федерация Плувни спортове. В клуба се осъществява практико-приложна дейност основана на постоянен мотиринг върху съвременните спортни методики.
НСК Олимп отговаря на всички изисквания на Закона за физическото възспитание и спорт, развива спорта плуване във всичките му разновидности, разполага с висовалифицирани и правоспособни треньори и лиценз към БФПС.

СПОРТОВЕТЕ, КОИТО КЛУБА РАЗВИВА СА

ПЛУВАНЕ, ТРИАТЛОН, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, КОННА ЕЗДА, СТРЕЛБА С ЛЪК, ГИМНАСТИКА И КОЛОЕЗДЕНЕ във всички възрастови категории.

ЦЕЛИТЕ НА КЛУБА СА

 1. Развитие на физическата култура и спорта и в частност на спорта плуване във всичките му разновидности.
 2. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на спортисти, треньори, деятели на всички спортове.
 3. Да създаде алтернативна заетост на участниците за избягване влиянието на негативните обществени явления.
 4. Да възпитава в спортуващите национална гордост, висок спортен и колективен дух, уважение и любов към спорта.
 5. Подпомагане на спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи.
 6. Обединяване усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на спорта и на здравословния начин на живот.
 7. Откриване и подпомагане на таланти в спорта.
 8. Провеждане на инициативи за развиване, утвърждаване и развитие на Българското плуване.
 9. Популяризиране на спорта и в частност спорта плуване във всичките му разновидности.
 10. Съвместна дейност на клуба с Българската и Международните федерации по спорта плуване.
 11. Създаване на интерес към спорта и предоставяне на условия за практикуването му за всички възрастови групи.
 12. Повишаване спортните резултати на спортистите и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Подпомага спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи и ги организира за практикуване на спортни дейности.
 2. Взаимодейства с Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на здравеопазването. Министерството на образованието, други държавни органи, обществени организации, сдружения и фондации със сродни цели и дейност.
 3. Всички треньори към клуба са настоящи или бивши изявени състезатели по плуване завършили НСА „ Васил Левски „ със специалност Треньор по плуване.
 4. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност за всички граждани от всички възрастови групи.
 5. Организира и администрира спортни състезания, турнири и други спортни мероприятия.
 6. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.
 7. Извършва подготовка на състезатели.
 8. Обучава треньори и развива учебно-възпитателния тренировъчен процес.
 9. Организира и провежда спортни тренировки.
 10. Създава условия за организиране,финансиране и осъществяване на конкретни прояви за улесняване и насърчаване на упражняването на спорт и в частност на спорта плуване.
 11. Популяризира спортните постижения на сдружението чрез публикации в средствата за масова информация.

Определяме 2022 като успешна година

Правим всичко с отношение - All in attitude

10 години с любов към спорта

НСК Олимп изпраща 2017 с празник и удовлетворение