All in Attitude!

Обучение за начинаещи и тренировки по плуване за напреднали без възрастови ограничения

Обучението и уроците по плуване са целенасочен педагогически процес за овладяване на двигателни умения и навици до такава степен, че да се гарантира сигурно поведение и придвижване на човека във водата. Съвременната ни и ефективна методика не поставя възрастови ограничения. Тя гарантира научаването на определени стилове в плуването максимално добре според индивидуалните ви способности и моментно състояние.

Водната среда със своите физически свойства (температура, подемна сила, плътност, налягане, химичен състав и др.) оказва благотворно влияние върху всички органи и системи на човешкия организъм.

Цели на тренировките по плуване

Структура и продължителност на тренировката: 60 минути

12 ползи за вашето здраве от практикуването на плуване

За повече информация относно: басейни, графици, цени, условия, треньори (виж повече).

Какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване?

Упражнения на НСК Олимп по ментална подготовка. Спортен лагер-гр.Сандански '22

All in Attitude new