(Български) Цанко Цанков става първият плувец, който ще преплува акваторията на най-големия български залив.