За нас

Булстат: 175881824,
Мол: Емил Ангелов Милков, гр. София
E-mail: pkolimp@pluvane.com
web сайт: www.pluvane.com

Национален спортен клуб “Олимп” е сдружение, обединяващо състезатели, треньори, любители и деятели на водните спортове, но не само – това е организация с определена култура, ценностна система, място, където се създават добродетели необходими за цял живот, а именно : Уважение, Трудолюбие, Толерантност , Коректност , Работа в екип , Търпение – добродетели, които играят изключителна роля върху възпитанието и бъдещето на вашите деца.

Олимп е място, на което успехът се разглежда като продукт на ежедневни усилия, място за постигане на върховни постижения!

Мисия: 

Ние от Сдружение “Национален спортен клуб Олимп” се ангажираме да поставим началото на нещо, което няма да свърши с нашата организация. Ние ще положим основите на едно по-добро, по-здраво, по-устойчиво, по-трудолюбиво и възпитано бъдещо поколение на България, което гледа с любов към спорта. Мисията ни е да придаваме допълнителна стойност съдействайки на децата, възрастните и организациите да увеличават и развиват способностите си за изява, за да могат да постигнат важните цели, които са си поставили живеейки един по-добър живот!

Визия:
Визията на Сдружение “Национален спортен клуб Олимп” е да бъдем признати за водещ плувен клуб в България, изграждащ плувци от световна класа, развивайки в дългосрочна перспектива техния максимален потенциал, чрез най-съвременните тенденции и условия за тяхното развитие, издигайки българския дух и създавайки поводи за национална гордост. 

Ценности: 

• ПОБЕДА
• Стремим се да побеждаваме във всичко, което правим.
• ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
• Не правим компромиси
• ИЗРАСТВАНЕ
• Ангажирани сме с това нашия екип и членове да израстват личностно и професионално.
• ЕКИПНОСТ
• Знаем, че заедно можем повече и успехът се крие в екипната работа.
• ОТКРОВЕНОСТ
• Представяме това, което мислим по открит и конструктивен начин, който ни помага да вървим напред.
• ОТГОВОРНОСТ
• Знаем, че всичко зависи от нас и не чакаме друг да ни свърши работата.
• РАЗВИТИЕ
• Знаем, че преди да направим голям шампион в спорта, трябва да направим големи хора в живота!
• ВЪЗПИТАНИЕ:
• Възпитаваме нашите членове на трудолюбие, самостоятелност, отговорност – без оправдания.
• ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
• Насърчаваме здравословното хранене и спорта за цял живот с цел здраве и благополучие.
• ЛЮБОВ КЪМ СПОРТА
• Насърчаваме високо спортното майсторство, спорт за всички и социалната дейност.
• ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ
• Стремеж за постигане и реализация на заложените цели и ценности.
• ОТНОШЕНИЕ
• All in attitude! 

Основни цели за стратегическо развитие на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП”:

Цел Номер 1: Основната ни цел е не просто да научим децата на отделните плувни стилове. Нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват, както в басейна така и във всяко свое следващо начинание.

Цел номер 2: Свързана с развитието на високо спортно майсторство.

В началното обучение с методиката ни на преподаване, която е съобразена със знанията и опита ни натрупан през годините, смеем да твърдим, че се справяме отлично, за което говорят техническата грамотност на нашите плувци и успехите ни в детските възрасти. В процеса на работа започнахме да попадаме и на по-талантливи деца, от там се появи и желанието ни да развиваме високо спортно майсторство. Започнахме да обменяме опит с най-успешните треньори в областта, да четем най-съвременна литература и информация по темата и така създадохме нашия план за проекто-състезатели, който вече дава своите резултати и постави началото на една от нашите цели и предизвикателство номер 2, което е от национален интерес, а именно – да направим Европейски, а защо не и Световен Шампион по плуване. Най-важното за нас в развитието на високо спортно майсторство е да дадем възможност и да развием максимално потенциала на децата според техните индивидуални способности, без значение техния социален статут и финансови възможности, при нас се иска желание и талант, ние ще се погрижим да осигурим необходимите условия за развитие!
 
Цел Номер 3: Да издигаме българския дух! Да покажем пред другите държави, колко велик народ сме Българите! 

Цел номер 4: Утвърждаване на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ОЛИМП” като водеща организация в развитието на плувните спортове в България и модел на ефективен и съвременен мениджмънт в тази подсистема на спорта.

Най-важното за нас в развитието на високо спортно майсторство е да дадем възможност и да развием максимално потенциала на децата според техните индивидуални способности, без значение техния социален статут и финансови възможности, при нас се иска желание и талант, ние ще се погрижим да осигурим необходимите условия за развитие!!! 
Клубът e основан през 2010 г. и осъществява всички 5 функции на европейската харта за спорт, развива дейност, основана на националното законодателство, устава си, принципите на Олимпийската харта и изискванията на Българската федерация Плувни спортове. В клуба се осъществява практико-приложна дейност основана на постоянен мотиринг върху съвременните спортни методики. 
НСК Олимп отговаря на всички изисквания на Закона за физическото възспитание и спорт, развива спорта плуване във всичките му разновидности, разполага с висовалифицирани и правоспособни треньори и лиценз към БФПС.

СПОРТОВЕТЕ, КОИТО КЛУБА РАЗВИВА СА:

ПЛУВАНЕ, ТРИАТЛОН, ЛЕКА АТЛЕТИКА, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, КОННА ЕЗДА, СТРЕЛБА С ЛЪК, ГИМНАСТИКА И КОЛОЕЗДЕНЕ във всички възрастови категории.

ЦЕЛИТЕ НА КЛУБА СА:

1. Развитие на физическата култура и спорта и в частност на спорта плуване във всичките му разновидности.
2. Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на спортисти, треньори, деятели на всички спортове.
3. Да създаде алтернативна заетост на участниците за избягване влиянието на негативните обществени явления.
4. Да възпитава в спортуващите национална гордост, висок спортен и колективен дух, уважение и любов към спорта.
5. Подпомагане на спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи.
6. Обединяване усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на спорта и на здравословния начин на живот.
7. Откриване и подпомагане на таланти в спорта.
8. Провеждане на инициативи за развиване, утвърждаване и развитие на Българското плуване.
9. Популяризиране на спорта и в частност спорта плуване във всичките му разновидности.
10. Съвместна дейност на клуба с Българската и Международните федерации по спорта плуване.
11. Създаване на интерес към спорта и предоставяне на условия за практикуването му за всички възрастови групи.
12. Повишаване спортните резултати на спортистите и стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, свързани със спорта.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

1. Подпомага спортните занимания на гражданите от всички възрастови групи и ги организира за практикуване на спортни дейности.
2. Взаимодейства с Държавната агенция за младежта и спорта, Министерството на здравеопазването. Министерството на образованието, други държавни органи, обществени организации, сдружения и фондации със сродни цели и дейност.
3. Всички треньори към клуба са настоящи или бивши изявени състезатели по плуване завършили НСА „ Васил Левски „ със специалност Треньор по плуване.
4. Организира школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност за всички граждани от всички възрастови групи.
5. Организира и администрира спортни състезания, турнири и други спортни мероприятия.
6. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.
7. Извършва подготовка на състезатели.
8. Обучава треньори и развива учебно-възпитателния тренировъчен процес.
9. Организира и провежда спортни тренировки.
10. Създава условия за организиране,финансиране и осъществяване на конкретни прояви за улесняване и насърчаване на упражняването на спорт и в частност на спорта плуване.
11. Популяризира спортните постижения на сдружението чрез публикации в средствата за масова информация.