(Български) “Хората ще забравят какво сте казали, ще забравят какво сте направили, но никога няма да забравят как сте ги накарали да се чувстват!”