All in Attitude!

На 23.08.2019г. започна традиционния лагер на @Nsk Olimp на Национална Спортна База

На 23.08.2019г. започна традиционния лагер на @Nsk Olimp на Национална Спортна База

Освен техническата грамотност и аеробната издръжливост, заедно с Петър Иванов, Любомир Симеонов, Nikolay Mollov, Емил Ангелов Милков ще работим и върху израстването на децата като личности. Като педагози смятаме, че преди да реализираме мечтите на нашите деца, а именно да станат големи спортисти, трябва да се погрижим да израстнат като стойностни хора! Затова приехме спортните лагери, като едно училище за развитие на личности, в което всекидневно, всяко едно дете може да научи нещо ново. По-конкретните задачи, които сме си поставили извън физическата подготовка са: Първо, да ги направим самостоятелни. Какво имаме предвид? Когато децата се явяват на състезание и се качат на стартовото блокче, единствения човек, от който зависи техния резултат, са самите те. В този момент няма кой друг да им помогне. Точно затова ще репетираме самостоятелността във всяка една ситуация, която ни се отдаде по време на лагера. Второ - без оправдания. Едно от най-важните правила в спорта е да не използваме оправдания! Използвайки оправдания, децата прехвърлят отговорността върху някой друг, освобождават се от чувство за вина и се чувстват добре. Така те не поемат отговорност за действията или несполучливия си опит, извиняват се за пред себе си и примерно за пред треньора, но по този начин те никога няма да израснат. Живеейки по този начин, децата заявяват, че са безпомощни да управляват собствения си живот. Прехвърляйки отговорността върху някой друг, те всъщност заявяват, че за да се променят, трябва да се промени този, когото са обвинили. Наша задача е да им дадем толкова примери, колкото са необходими, така че да разберат, че всеки, който иска да се развива трябва да застане пред огледалото, да се погледне и да поеме пълна отговорност върху действията и делата си. Трето, справяне с трудностите. Трудностите са част от ежедневието, както на малките, така и на големите. Колкото по-рано осъзнаем, че трудностите всъщност са благодат, който ни прави по-силни, по-опитни и по-успешни, толкова по-вероятно е да ги приемем като част от нашия успех и да се възползваме от тях по най-добрия начин! Такъв ще бъде подходът ни по време на лагерите ни оттук нататък. За да ги разберат и осъзнаят по-добре, ще изискваме от тях да спазват тези основни принципи за личностно развитие, ще изискваме да идват и да ни дават конкретни примери, в които те са осъзнали каква роля са поели - на победители или победени, да я разберат и да ни я споделят. Целта е да придадем допълнителна стойност на децата от "Национален спортен клуб Олимп" и да израснат, колкото се може по-успешни, както в басейна, така и във всяко свое следващо начинание.
#nskolimp #speedo #CityBuildStudio #Lipton #SportDepot Instagram: nskolimp Web: www.pluvane.com YouTube: NSK Olimp All in Attitude!