All in Attitude!

НСК Олимп проведе училище за израстване в гр. Сандански

НСК Олимп проведе училище за израстване в гр. Сандански

На 20.06 започна традиционния за НСК Олимп спортен лагер/училище за израстване - спортен лагер в град Сандански. В него ще вземат участие 41 деца в различни възрастови групи, които са събрани с една обща цел, а именно да израснат в 4-те направления на живота:

1. Физическото измерение включва ежедневни грижи за нашето тяло – физическа тренировка, здравословно хранене, възстановяване и пълноценна почивка.

2. Духовно измерение включва развитие на основните добродетели в човека: човешка обич, уважение, съпричастност, честност, дисциплина, трудолюбие и човешка интелигентност, направлявани от добри мотиви.

3. Умствено измерение - непрестанно образоване: четене, визуализиране, планиране, писане, развиване на таланти, усвояване на нови умения или неща свързани с непрекъснато изостряне и развиване на ума – това е в основата на умственото обновяване.

4. Социално/емоционално измерение Докато физическото, духовното и умственото измерение са тясно свързани с личността – социално/емоционалното измерение е свързано с принципите на междуличностните отношения като: служене на кауза, изграждане на приятелства, слушане и разбиране, комуникация и творческо сътрудничество между хората
Непосредствено след нашето пристигане проведохме инструктаж на децата. Чрез него ги запознахме с основните направления върху, които ще работим, както и изискванията ни относно тяхното поведение, навици и принципи, върху които ще обърнем особено внимание.
Изказваме специални благодарности на нашите домакини от Сандански за топлото посрещане и пълното съдействие към “Национален спортен клуб Олимп” и неговата основна цел: да придаде допълнителна стойност на децата.