All in Attitude!

НСК ОЛИМП РАЗВИВА ДЕЦАТА В СОЦИАЛНО/ЕМОЦИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, КАТО СЛУЖИ НА КАУЗИ

НСК ОЛИМП РАЗВИВА ДЕЦАТА В СОЦИАЛНО/ЕМОЦИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, КАТО СЛУЖИ НА КАУЗИ

На провелия се за трета поредна година мини-маратон Run Togheter Bulgaria "НСК ОЛИМП" отново подкрепи и взе участие в инициативата, организирана от JAMBA, в лицето на нейните основателки Йоана Колева и Ива Цолова.
На това значимо събитие, което се състоя в събота,ние показахме как на практика развиваме децата в социално-емоционалното направление, т.е. как да работим и да развиваме отношенията помежду ни.
Чрез създаване на приятелства, събеседване, изслушване, разбирателство, както и проява на взаимопомощ и емпатия, ние развиваме нашата сетивност, даваме й правилна насока и нагласа в обществото.
Смятаме, че това е правилният път към личностно израстване и усъвършенстване.
Благодарим ви, деца, че за пореден път избрахте да служите на една висока кауза!