(Български) Всяка криза е възможност за изява и развитие на определен потенциал.