(Български) 17 юли денят, който ще запомним с историческото преплуване на Буркаския залив и силният дух на 31 годишния Цанко Цанков.