All in Attitude!

NSK Olimp в партньорство със Столична община и @sofiaeuropeancapitalofsport реализираха за 2-ра поредна година Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2019г.

NSK Olimp в партньорство със Столична община и @sofiaeuropeancapitalofsport реализираха за 2-ра поредна година Програма за развитие на детско-юношеския спорт 2019г.

Общата стойност на изразходваните средства е в размер на 4308лв., като 454лв. са самоучастие на “НСК Олимп”.
Всички средства са използвани за Материално техническо оборудване с цел стимулиране на деца и ученици от детско-юношеските школи, чрез осигуряване на спортна екипировка, спортни пособия и друго оборудване, подпомагащо ефективната подготовка и тяхното спортно развитие.
Закупени са 20 бр. плувни очила от серията Fastkin на Speedo – 890 лв., 10 комлекта анцузи- 813лв., 60 комплекта плавници- 1887лв. и 40 бр. плувни дъски – 718лв. на обща стойност 4308лв.
Програмата е разработена в изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020 г. и има за цел да подпомогне дейността на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт.
#NskOlimp, #Speedo, #CityBuildStuido, #SportDepot, #Lipton
#СтоличнаОбщина, #СофияЕвропейскаСтолицаНаСпорта2019г.
All in Attitude!