All in Attitude!

Уроци за Възрастни

Групово и индивидуално обучение по плуване за начинаещи и напреднали, без възрастови граници.
Плуването е целенасочен педагогически процес за овладяване на двигателните умения и навици до такава степен, че да се гарантира сигурно поведение и придвижване на човека във водата. Водната среда със своите физически свойства (температура, подемна сила, плътност, налягане, химичен състав и др.) оказва благотворно влияние върху всички органи и системи на човешкия организъм.
Със своето многостранно положително въздействие върху човешкия организъм плуването представлява едно от най-добрите средства за физическо възпитание и спорт.

Продължителност на тренировката: 50 – 60 минути
7 – 8 мин – подготвителни упражнения на суша.
35 мин – основна част (разучаване на нови упражнения, затвърждаване и усъвършенстване на наученото до момента)
5 мин – заключителна част (разплуване)
Продължителност на часа 55-60 мин.

За повече информация относно: графици, записване на часове и треньори:
тел. 0878 40 40 48 – Емил Милков

ЦЕНИ:
Обучение Възрастни:
8 посещения – 130 лв. в басейните на Овергаз Арена(Младост), Кристал (Обеля)
8 посещения - 120 лв. в басейна на 97-мо СУ в Люлин 5
8 посещения – 145 лв. в басейна на Парк Хотел Витоша (Студентски град)
1 посещение – 20 лв. във всички басейни
Картите са валидни за 2 месеца.

Какво трябва да знаем при избора на треньор по плуване?